Drimble

Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50, Borne

Overig gepubliceerd door de Gemeente Borne op 20 november 2019, betreffende een object gelegen in Borne.

informatie alleen over borne

Inhoud Overig:

Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50, Borne

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 5 november 2019 het bestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50 ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan Algemene herziening Borne, herziening Oude Almeloseweg 50 maakt de realisatie van een nieuw beheerdersgebouw op de Gemeentelijke Begraafplaats Borne mogelijk. Het plangebied betreft de Gemeentelijke Begraafplaats Borne.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 21 november 2019 t/m donderdag 2 januari 2020 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpAHB2018hz003-vg01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpAHB2018hz003-vg01.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 21 november 2019 t/m 2 januari 2020 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borne:

DatumBetreftOnderwerp
11-12-2019BorneVergunning in het kader van de Drank- en horecawet voor Jasmin Garden B.V., Borne

Betreft: Overig (gmb-2019-297381)

11-12-2019BorneVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Trompstraat 2, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299690)

11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een carport, Ligusterstraat 14, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299680)

11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Tuinlaan 165, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299676)

11-12-2019BorneGeweigerde (reguliere) omgevingsvergunning, kappen van 4 eiken, Reigershof 16, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299692)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.