Drimble

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Blauwebes 6, Borne

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 20 november 2019

informatie alleen over gemeente borne

Inhoud Omgevingsvergunning:

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Blauwebes 6, Borne

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen:

Voor: bouwen van een woning

Locatie: Blauwebes 6 te Borne

Datum ontvangst: 12 november 2019

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de week van Borne en digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.

Inzage

De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Borne:

DatumBetreftOnderwerp
11-12-2019BorneVergunning in het kader van de Drank- en horecawet voor Jasmin Garden B.V., Borne

Betreft: Overig (gmb-2019-297381)

11-12-2019BorneVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Trompstraat 2, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299690)

11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een carport, Ligusterstraat 14, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299680)

11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Tuinlaan 165, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299676)

11-12-2019BorneGeweigerde (reguliere) omgevingsvergunning, kappen van 4 eiken, Reigershof 16, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299692)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.