Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Jaagpad 30, 2851 CH Haastrecht

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 15 november 2019, betreffende een object gelegen in Haastrecht.

informatie alleen over haastrecht

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Jaagpad 30, 2851 CH Haastrecht

De gemeente heeft op 12 november 2019 een besluit genomen op de reguliere aanvraag met zaaknummer SXO-20192589 voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom in de voortuin en de herplant van twee leilinden op locatie Jaagpad 30, 2851 CH Haastrecht. De vergunning is toegekend.

Inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8.

Voor meer informatie over de procedure , of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (de verzenddatum is gelijk aan de datum waarop het besluit is genomen). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Krimpenerwaard, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Wilt u verder op de envelop en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Haastrecht:

DatumBetreftOnderwerp
20-01-2020HaastrechtKennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning, industrieterrein Galgoord Haastrecht

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2020-13928)

17-01-2020HaastrechtKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, ter hoogte van Veerlaan 18 en Steinsedijk 17 te Haastrecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13515)

17-01-2020HaastrechtKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, ter hoogte van Veerlaan 18 en Steinsedijk 17 te Haastrecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13109)

16-01-2020HaastrechtKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Beatrixlaan 29, 2851 XA Haastrecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11383)

16-01-2020HaastrechtKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Beatrixlaan 29, 2851 XA Haastrecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11368)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.