Drimble

Gemeente Molenlanden, ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 7 te Wijngaarden, zaaknummer 1026966

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Molenlanden op 15 november 2019, betreffende een object gelegen in Wijngaarden.

informatie alleen over wijngaarden

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Molenlanden, ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 7 te Wijngaarden, zaaknummer 1026966

Kennisgeving ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende ontwerp omgevingsvergunning ter inzage hebben gelegd:

Activiteit:

1. Bouwen van een bouwwerk

2. Bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Voor: het legaliseren van een berging voor het stallen van werktuigen en het uitoefenen van een nevenbedrijf.

Locatie: Oosteinde 7 te Wijngaarden

Startdatum ter inzage legging: 15 november 2019

Zienswijze

De aanvraag en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 15 november 2019 ter inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA te Bleskensgraaf. Voor meer informatie over deze ontwerp omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wijngaarden:

DatumBetreftOnderwerp
21-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Westeinde 27 te Wijngaarden, zaaknummer 1044941

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-75375)

04-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Hofstede 6 te Wijngaarden, zaaknummer 1052153

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-58181)

02-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 7 te Wijngaarden, zaaknummer 1026966

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-55135)

02-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 7 te Wijngaarden, zaaknummer 1026966

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2020-12906)

26-02-2020WijngaardenGemeente Molenlanden - Wijzigen één algemene parkeerplaats in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tongerenstraat, Wijngaarden

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-11731)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.