Drimble

Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, intocht Sinterklaas, zaterdag 23 november 2019 van 13.30 tot 15.30 uur, Menaam (Menaldum) (Gemeente Waadhoeke)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 13 november 2019

informatie alleen over gemeente waadhoeke

Inhoud Overig:

Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, intocht Sinterklaas, zaterdag 23 november 2019 van 13.30 tot 15.30 uur, Menaam (Menaldum)

 • Stichting Projectraad Openjeugdwerk Menaldum,

 • Evenementvergunning voor het houden van de intocht van Sinterklaas te Menaam (Menaldum) op zaterdag 23 november 2019 van 13.30 tot 15.00 uur,

 • Ontheffing geluidsvoorschriften voor de aanwezigheid van muziek tijdens de intocht van Sinterklaas te Menaam op zaterdag 23 november 2019 van 13.30 tot 15.30 uur.

 • Bezwaar maken?

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit.

  U stuurt uw bezwaar naar:

  De burgemeester van Waadhoeke

  Postbus 58

  8800 AB FRANEKER

  In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • - uw naam en adres;

 • - de datum;

 • - het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • - waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • - uw handtekening.

 • Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Waadhoeke:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-12-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Klipper 84 in Franeker

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303799)

  13-12-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Berltsumer Wiid 31 in Franeker

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303784)

  13-12-2019BerlikumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kleaster Anjum 15 in Berltsum (Berlikum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-304029)

  13-12-2019Gem. WaadhoekeKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kleasterdyk 33 in Winsum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303915)

  13-12-2019DronrijpKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Longbuorren 5 in Dronryp (Dronrijp)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303908)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.