Drimble

Kennisgeving beschikking maatwerk A & A Dierenpension V.O.F. , gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Lansingerland op 13 november 2019, betreffende een object gelegen in Berkel en Rodenrijs.

informatie alleen over berkel en rodenrijs

Inhoud Overig:

Kennisgeving beschikking maatwerk A & A Dierenpension V.O.F. , gemeente Lansingerland

Activiteitenbesluit milieubeheer

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland maken het volgende bekend.

Op 24 juli 2019 hebben wij een verzoek ontvangen van A & A Dierenpension V.O.F. voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting aan de Kleihoogt 17, 2651 KV Berkel en Rodenrijs.

De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van A & A Dierenpension V.O.F. vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.

Het besluit is op 7 november 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999131639.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Berkel en Rodenrijs:

DatumBetreftOnderwerp
11-12-2019Berkel en RodenrijsBesluit Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten, verlenen van een ontheffing op de Winkeltijdenwet op 26 december 2019 (2e kerstdag) van 10:00 tot 19:00 uur, Molenwerfstraat 25, Berkel en Rodenrijs

Betreft: Overig (gmb-2019-299064)

11-12-2019Berkel en RodenrijsVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een dakopbouw op de bestaande garage en het plaatsen van twee dakkapellen aan de voor- en achterdakvlak van deze dakopbouw, Veldspaat 36, 2651 RP Berkel en Rodenrijs

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299035)

11-12-2019Berkel en RodenrijsVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een verkeersbrug ter vervanging van een tijdelijke dam met duiker, tussen de Will van Kralingensingel en de Theo d'Orsingel, sectie B nummer 10250, Berkel en Rodenrijs

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299029)

11-12-2019Berkel en RodenrijsAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakopbouw, Wilhelminastraat 30, 2651 DL Berkel en Rodenrijs

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298971)

11-12-2019Berkel en RodenrijsVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een kantoorgebouw, Tegenover Edisonstraat 5, sectie B nummers 1211, 10453, 10450, 10440 en 10438, Berkel en Rodenrijs

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299033)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.