Drimble

Gemeente Westerwolde - Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Koudehoek 2, 9696XP, Oudeschans

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Westerwolde op 13 november 2019, betreffende een object gelegen in Oudeschans.

informatie alleen over oudeschans

Inhoud Verkeersbesluit:

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Koudehoek 2, 9696XP, Oudeschans.

BESLUIT

1. We reserveren twee parkeervakken bij de te plaatsen oplaadpaal aan de Koudehoek 2, 9696XP, Oudeschans voor het opladen van elektrische voertuigen;

2. Deze maatregel voeren we uit door plaatsing van het verkeersbord model E4 met een onderbord met de tekst “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” zoals aangegeven in de bijbehorende situatietekening.

Sellingen, 6-11-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde

Namens deze,

K.D. van de Glind (Medewerker Verkeer en Vervoer)

Mededelingen

Bezwaar

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 13-11-2019 voor een periode van zes weken (25-12-2019) gedurende openingstijden ter inzage op de gemeentehuizen te Sellingen en Wedde is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

• uw naam en uw adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden?

• de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Oudeschans:

DatumBetreftOnderwerp
13-11-2019OudeschansGemeente Westerwolde - Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Koudehoek 2, 9696XP, Oudeschans

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-61639)

19-08-2019OudeschansVerleende omgevingsvergunning vellen houtopstand: Voorstraat nabij nr. 2, Oudeschans, één beuk, met herplant, verzenddatum: 15 augustus 2019;

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205473)

07-08-2019OudeschansAanvraag omgevingsvergunning vellen houtopstand: Voorstraat nabij nr. 2, Oudeschans, één beuk, datum: 5 augustus 2019;

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-197341)

13-06-2019OudeschansAanvraag buiten behandeling: Oudeweg 1, Oudeschans, plaatsing twee dakramen, verzenddatum: 11 juni 2019

Betreft: Overig (gmb-2019-144551)

08-04-2019OudeschansIngetrokken aanvraag Bouwen bouwwerk: Bultsterweg 5, Oudeschans, bouw loods, datum ingetrokken: 26 maart 2019

Betreft: Overig (gmb-2019-83016)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.