Drimble

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 13 november 2019, betreffende een object gelegen in Boksum.

informatie alleen over boksum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat zij op 5 november 2019 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met toepassing van de uitgebreide procedure een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

 • Sint Margrietwei 1, 9031 XG Boksum, het aanbrengen van een taludverbreding van een terp, V-20190004 (verzonden d.d. 5 november 2019)

 • De omgevingsvergunning ligt tot en met 17 december 2019 ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker.

  Heeft u vragen?

  Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380).

  Beroep instellen?

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen beroep instellen (Algemene wet bestuursrecht). U kunt tot en met 17 december 2019 beroep instellen.

  U kunt alleen in beroep gaan als:

 • - u een zienswijze tegen de ontwerpvergunning heeft gegeven, en

 • - u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij de verleende vergunning is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent wordt getoetst aan de wet.

 • U stuurt uw beroepschrift naar

  Rechtbank Noord-Nederland

  afdeling Bestuursrecht

  postbus 150

  9700 AD Groningen.

  In uw beroepschrift staat in ieder geval:

 • - uw naam en adres;

 • - de datum;

 • - het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • - waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • - uw handtekening.

 • Bij het beroepsschrift moet u een afschrift van de zienswijze bijvoegen. Voor het voeren van een procedure bij de bestuursrechter zijn kosten verbonden.

  U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor deze precieze voorwaarden.

  Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Boksum:

  DatumBetreftOnderwerp
  05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295966)

  05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295667)

  13-11-2019BoksumVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-275326)

  07-11-2019BoksumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270717)

  18-09-2019BoksumOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanbrengen taludverbreding, Sint Margrietwei 1, Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-227477)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.