Drimble

Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit (Gemeente Waadhoeke)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 12 november 2019

informatie alleen over gemeente waadhoeke

Inhoud Overig:

Kennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit

Melding aanleg inrit/uitrit (Apv) De Wissel 19 in St.-Annaparochie

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeente een melding aanleg inrit/uitrit ontvangen voor de locatie De Wissel 19 in St.-Annaparochie. De melding is geregistreerd onder zaaknummer MIU-20190042. De melding betreft het verplaatsen van een in/-uitrit.

Het college heeft geen aanleiding gezien het aanleggen van de uitweg op grond van de Apv te verbieden.

Heeft u vragen?

Voor informatie of het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Bezwaar maken?

Indien u belanghebbende bent op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van WaadhoekePostbus 588800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • uw handtekening.

 • Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Waadhoeke:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-12-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Klipper 84 in Franeker

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303799)

  13-12-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Berltsumer Wiid 31 in Franeker

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303784)

  13-12-2019BerlikumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kleaster Anjum 15 in Berltsum (Berlikum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-304029)

  13-12-2019Gem. WaadhoekeKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kleasterdyk 33 in Winsum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303915)

  13-12-2019DronrijpKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Longbuorren 5 in Dronryp (Dronrijp)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303908)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.