Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 12 november 2019, betreffende een object gelegen in Baaium.

informatie alleen over baaium

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke hebben een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-20190406 voor een omgevingsvergunning op locatie Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum). De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het plaatsen van een tijdelijk zorgnunit. Het besluit is verzonden op 8 november 2019.

Heeft u vragen?

Voor informatie of het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Bezwaar maken?

Indien u belanghebbende bent op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • uw handtekening.

 • Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Baaium:

  DatumBetreftOnderwerp
  12-11-2019BaaiumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274334)

  12-11-2019BaaiumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-273364)

  01-05-2019BaaiumVerleende omgevingsvergunning, vervangen van een bestaande berging, Alde Dyk 1, Baaium (Baijum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-105152)

  26-04-2019BaaiumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 1 in Baaium (Baijum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-100614)

  24-04-2019BaaiumMelding aanleggen uitweg (Apv), aanleggen uitrit, Hasthemerwei 5, Baaium (Baijum)

  Betreft: Overig (gmb-2019-98391)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.