Drimble

Besluit uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Gemert-Bakel op 11 november 2019, betreffende een object gelegen in De Rips.

informatie alleen over de rips

Inhoud Bestemmingsplan:

Besluit uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken bekend dat zij hebben besloten om met toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c jo artikel 2.12 eerste lid, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Bakel, Milheeze en De Rips’ voor het realiseren van een woning voor de locatie Ripsestraat 27a in De Rips.

Gezien het collegebesluit van 14 november 2018 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel voornemens om medewerking te verlenen aan bovengenoemd plan.

Stukken inzien

De omgevingsvergunning met alle relevante stukken liggen met ingang van 11 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt deze plannen ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 70584 te 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Gemert,

5 november 2019

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in De Rips:

DatumBetreftOnderwerp
11-11-2019De RipsBesluit uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-273195)

11-11-2019De RipsBesluit uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-62093)

10-05-2019De RipsBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kruisberglaan 17 De Rips

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-23007)

31-10-2017De RipsBeschikking Wet bodembescherming, Milon bv namens E.H.G. van der Heijden, De Rips

25-07-2017De RipsWABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Fransen Gerrits Vastgoed B.V., De Rips

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.