Drimble

Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het wijzigen van de gevel - Roerdomperf 1, Voorschoten

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Voorschoten op 8 november 2019, betreffende een object gelegen in Voorschoten.

informatie alleen over voorschoten

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het wijzigen van de gevel
- Roerdomperf 1, Voorschoten

Z/19/036487

De vergunning is naar de aanvrager verzonden op 1 november 2019 (verzenddatum).

Inzage

Gedurende zes weken na deze publicatie kunt u het besluit digitaal inzien. U kunt dit aanvragen via de website: www.voorschoten.nl/digitaalinzien .Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 14071.

Bent u het niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u in de zes weken na de bovengenoemde verleningsdatum een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Vermeld daarin uw naam en adres, het zaaknummer, de datum van uw brief en de reden waarom u het niet eens bent. Vergeet niet uw brief te ondertekenen.

Voorlopige voorziening

Een besluit kan in de regel meteen worden uitgevoerd, ook als u tijdig een bezwaar heeft ingediend. Wilt u dat niet, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dat kan ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor dient een bedrag aan griffierecht te betalen. Voor het digitaal indienen moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening).


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Voorschoten:

DatumBetreftOnderwerp
13-12-2019VoorschotenGemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Richard Wagnerlaan 4, Voorschoten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303996)

13-12-2019VoorschotenGemeente Voorschoten – aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel - Wijngaardenlaan 19, Voorschoten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303994)

13-12-2019VoorschotenGemeente Voorschoten – verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel - Piet Heynlaan 9, Voorschoten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303988)

13-12-2019VoorschotenRectificatie: verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning - Noortheystraat 34, Voorschoten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-303025)

12-12-2019VoorschotenGemeente Voorschoten Uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 11 oktober 2019

Betreft: Overig (gmb-2019-301592)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.