Drimble

Gemeente Rhenen - Vergadering Gemeenteraad 12 november

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rhenen op 8 november 2019

informatie alleen over gemeente rhenen

Inhoud Overig:

Gemeente Rhenen
- Vergadering Gemeenteraad 12 november

Datum: dinsdag 12 november

Aanvang: 15:00 uur

Agenda (onder voorbehoud):

1. Opening, vaststellen agenda

2. Vragenhalfuurtje

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Vaststellen besluitenlijst

5. Programmabegroting 2020-2023

6. Voorstel begrotingswijzigingen 2019

7. Uitvoeringskrediet IKC Bantuinweg (2e voorstel)

8. Vaststellen inkoopbeleid gemeente Rhenen

9. Gedragscode integriteit

10. Moties vreemd aan de orde van de dag

11. Sluiting van de vergadering

Vanaf vrijdag 8 november staat de definitieve agenda op onze website. Daar vindt u ook de achterliggende stukken. Kijk op: rhenen.raadsinformatie.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Rhenen:

DatumBetreftOnderwerp
04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing plaatsen tijdelijke bouwmaterialen (plaatsen koelcontainer) M.W. van de Waalstraat 2

Betreft: Overig (gmb-2019-293916)

04-12-2019Gem. RhenenNadere regels stoken van vuren (artikel 2:19 APV)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-291271)

04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing stoken Friesesteeg 12A

Betreft: Overig (gmb-2019-293913)

04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Uitweg aanleggen of veranderen Utrechtsestraatweg 93

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-294272)

04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing stoken Autoweg 3

Betreft: Overig (gmb-2019-294220)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.