Drimble

Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Emmakade 1b in Bodegraven

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 8 november 2019, betreffende een object gelegen in Bodegraven.

informatie alleen over bodegraven

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Emmakade 1b in Bodegraven

Op 5 november 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor buitenkant vernieuwen intrekking 2004-0117 ter plaatse van de Emmakade 1b in Bodegraven in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder kenmerk 2013032762.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, postbus 401, 2410 AK Bodegraven t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 6 november 2019 en bedraagt 6 weken.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bodegraven:

DatumBetreftOnderwerp
09-12-2019BodegravenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Botter 10 in Bodegraven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298359)

09-12-2019BodegravenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Noordzijde 126b in Bodegraven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-297480)

02-12-2019BodegravenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Koninginneweg 180 en 182 in Bodegraven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-290747)

29-11-2019BodegravenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ereprijs 11 in Bodegraven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-290157)

29-11-2019BodegravenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hollandshof 59 in Bodegraven

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-290020)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.