Drimble

Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een fietsenstalling op de locatie Laan 19, 1741 EA in Schagen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 8 november 2019, betreffende een object gelegen in Schagen.

informatie alleen over schagen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een fietsenstalling op de locatie Laan 19, 1741 EA in Schagen

Zaaknummer: O-19-0286

Besluitdatum: 6 november 2019

Besluit: verleende vergunning

Locatie: Laan 19, 1741 EA in Schagen

Omschrijving: het vergroten van een fietsenstalling

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 7 november 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schagen:

DatumBetreftOnderwerp
09-12-2019SchagenBevestiging milieumelding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op de locatie Haring 7, 1741 RD in Schagen

Betreft: Overig (gmb-2019-298244)

09-12-2019SchagenGemeente Schagen - Verkeersbesluit aanbrengen algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij - Populierenlaan 34, te Schagen.

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-67695)

05-12-2019SchagenVerleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats voor het verkopen van oliebollen op de locatie Gedempte Gracht 14, 1741 GC in Schagen

Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2019-295885)

05-12-2019SchagenGemeente Schagen - Verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij - Sperwerhof 137, Schagen.

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-66982)

04-12-2019SchagenPublicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, Witte Paal 112 en 114 te Schagen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-294041)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.