Drimble

Besluit nummeraanduiding; Makreel 20 in Schagen

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 8 november 2019, betreffende een object gelegen in Schagen.

informatie alleen over schagen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Besluit nummeraanduiding; Makreel 20 in Schagen

Burgemeester en wethouders van Schagen;

Overwegende dat,

- een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie K, nummer 1558;

- dit verblijfsobject moet worden voorzien van een nummeraanduiding;

Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 3 van de Verordening

naamgeving en nummering (adressen);

Besluiten

1. tot vaststelling van de nummeraanduiding:

Makreel 20 in Schagen

met ingang van 31 oktober 2019, overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening met het nummer 19-103;

2. dat aan deze beschikking geen andere rechten te ontlenen zijn dan het voeren van de toegekende nummeraanduiding.

De eigenaar/gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat de toegekende nummeraanduiding overeenkomstig dit besluit op het object wordt aangebracht in Arabische cijfers, en indien van toepassing tevens wordt voorzien van de letter of nummertoevoeging.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Schagen, 31 oktober 2019

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Medewerker Gegevensbeheer


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schagen:

DatumBetreftOnderwerp
11-12-2019SchagenBevestiging milieumelding voor het starten van een bedrijf op de locatie Witte Paal 247, 1742 LB in Schagen

Betreft: Overig (gmb-2019-299709)

10-12-2019SchagenOntwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken en het uitbreiden van een school op de locatie Langestraat 3, 1741 HB in Schagen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-297619)

09-12-2019SchagenBevestiging milieumelding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen op de locatie Haring 7, 1741 RD in Schagen

Betreft: Overig (gmb-2019-298244)

09-12-2019SchagenGemeente Schagen - Verkeersbesluit aanbrengen algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij - Populierenlaan 34, te Schagen.

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-67695)

05-12-2019SchagenVerleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats voor het verkopen van oliebollen op de locatie Gedempte Gracht 14, 1741 GC in Schagen

Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2019-295885)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.