Drimble

Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing standplaats Vishandel Pure Passie - Schoolweg

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rhenen op 8 november 2019

informatie alleen over gemeente rhenen

Inhoud Overig:

Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing standplaats Vishandel Pure Passie
- Schoolweg

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2019 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

28 oktober 2019

Standplaatsen (b&w)

- Vishandel Pure Passie= standplaats voor verkoop van Vis en aanverwante artikelen van 1 januari t/m 31 december 2020, iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur op/aan de Schoolweg in Elst.

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Rhenen:

DatumBetreftOnderwerp
23-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning bouwen (bouw woning) Rijksstraatweg 256

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18685)

23-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning kappen (12 bomen) Oude Veensegrindweg 53

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18684)

23-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk gebruik bijgebouw als tweede woning) De Grote Akker 20

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18681)

23-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (brandveilig gebruik) Bantuinweg 2

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18680)

23-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing jaarstandplaats (tijdelijke standplaats bouwmaterialen) voor Herenstraat 14

Betreft: Overig (gmb-2020-18676)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.