Drimble

Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing geluid – Crescendo div. locaties in Elst op 24 december

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rhenen op 8 november 2019

informatie alleen over gemeente rhenen

Inhoud Overig:

Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing geluid – Crescendo div. locaties in Elst op 24 december

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2019 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

30 oktober 2019

Geluid (b&w)

- Muziekver. Crescendo = ten gehore brengen van kerstliederen in de avonduren op Kerstavond: dinsdag 24 december 2019 van 21.00 uur tot 23.30 uur op diverse locaties in Elst.

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Rhenen:

DatumBetreftOnderwerp
04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing plaatsen tijdelijke bouwmaterialen (plaatsen koelcontainer) M.W. van de Waalstraat 2

Betreft: Overig (gmb-2019-293916)

04-12-2019Gem. RhenenNadere regels stoken van vuren (artikel 2:19 APV)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-291271)

04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing stoken Friesesteeg 12A

Betreft: Overig (gmb-2019-293913)

04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Uitweg aanleggen of veranderen Utrechtsestraatweg 93

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-294272)

04-12-2019Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing stoken Autoweg 3

Betreft: Overig (gmb-2019-294220)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.