Drimble

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 7 november 2019, betreffende een object gelegen in Boksum.

informatie alleen over boksum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum

Op 2 november 2019 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Muontsehiem 9 in Boksum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-20190400. De aanvraag betreft het kappen van een boom die nu teveel schaduw geeft voor opbrengst zonnepanelen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Voor openingstijden of het maken van een afspraak ga naar www.waadhoeke.nl. Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u ook contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Boksum:

DatumBetreftOnderwerp
16-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 19 in Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-305038)

05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295966)

05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295667)

13-11-2019BoksumVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-275326)

07-11-2019BoksumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270717)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.