Drimble

Venrayseweg 69a te Horst, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 31 oktober 2019)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 31 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Horst.

informatie alleen over horst

Inhoud Omgevingsvergunning:

Venrayseweg 69a te Horst, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 31 oktober 2019)

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Beschrijving

Het oprichten van een woning met een vrijstaand bijgebouw.

ProcedureTer inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen niet ter inzage in de informatiehoek. Voor meer informatie of wanneer u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met team Vergunningen, tel. (077)477 97 77.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf1 november 2019een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas (2). Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond (4). Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Algemene informatie

1) Informatiehoek

Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

2) Bezwaarschriften/zienswijzen

Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Postbus 6005 5960 AA Horst

3) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tel.: (070) 426 44 26. Internet: www.raadvanstate.nl.

4) Rechtbank Limburg

Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Tel.: (088) 361 22 22. Internet: www.rechtspraak.nl.

5) Gedeputeerde Staten van Limburg

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingestuurd kunnen worden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Horst:

DatumBetreftOnderwerp
24-01-2020HorstVeld-Oostenrijk 28 te Horst, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 24 januari 2020)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18444)

23-01-2020HorstSteenstraat 11 Horst, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 21 januari 2020)

Betreft: Overig (gmb-2020-18674)

23-01-2020HorstGebr. van Doornelaan 63 Horst, Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan, 23-01-2020

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-5052)

22-01-2020HorstGasthuisstraat 49 te Horst, aangevraagde omgevingsvergunning 18 januari 2020

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-17049)

16-01-2020HorstWitveldweg ong. te Horst, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 16 januari 2020)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10102)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.