Drimble

Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | kantoor wijzigen naar woning | Oude Delft 134

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Delft op 31 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Delft.

informatie alleen over delft

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | kantoor wijzigen naar woning | Oude Delft 134

2611 CG | Oude Delft 134 | bouw, rijksmonument: kantoor wijzigen naar woning | 24-10-2019

Reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan, als de regeling dit toelaat, meewegen in de eindbeslissing.

Bezwaar maken | Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft.

De termijn hiervoor gaat in een dag nadat het besluit aan de indiener is bekendgemaakt. Dit gebeurt doorgaans door het toezenden van het besluit. De Adviescommissie voor bezwaarschriften neemt het bezwaarschrift in behandeling.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delft:

DatumBetreftOnderwerp
10-12-2019DelftMelding Activiteitenbesluit milieubeheer, Phoenixstraat 111-112 te Delft

Betreft: Overig (gmb-2019-299571)

05-12-2019DelftOmgevingsvergunning verleend regulier: Delft | plaatsen van een volledige uitbouw met 3 slaapkamers en een plat dak | Sowetostraat 1

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295461)

05-12-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | verwijderen van een conifeer uit voortuin | Aleid van Malsenlaan 26

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295452)

05-12-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | brandveilig gebruiken van het pand | Rotterdamseweg 51

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295450)

05-12-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | vervangen van de handelsreclame | Martinus Nijhofflaan 2

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295447)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.