Drimble

Speulhofsbaan 24g, Meterik, verleende omgevingsvergunning 31-10-2019

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 31 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Meterik.

informatie alleen over meterik

Inhoud Omgevingsvergunning:

Speulhofsbaan 24g, Meterik, verleende omgevingsvergunning 31-10-2019

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Beschrijving

Het aanbrengen van een inrit

Procedure

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen niet ter inzage in de informatiehoek. Voor meer informatie of wanneer u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met team Vergunningen, tel. (077)477 97 77.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas (2). Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond (4). Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Algemene informatie

1) Informatiehoek

Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

2) Bezwaarschriften/zienswijzen

Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Postbus 6005 5960 AA Horst

3) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tel.: (070) 426 44 26. Internet: www.raadvanstate.nl.

4) Rechtbank Limburg

Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Tel.: (088) 361 22 22. Internet: www.rechtspraak.nl.

5) Gedeputeerde Staten van Limburg

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingestuurd kunnen worden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Meterik:

DatumBetreftOnderwerp
15-01-2020MeterikMeterik, Roothweg 14, melding activiteitenbesluit (09-01-2020)

Betreft: Overig (gmb-2020-9537)

08-01-2020MeterikCrommentuijnstraat 34 te Meterik, aangevraagde omgevingsvergunning 31 december 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-4413)

08-01-2020MeterikSt. Jansstraat 2 a te Meterik, aangevraagde omgevingsvergunning 27 december 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-4366)

23-12-2019MeterikCrommentuijnstraat 62 te Meterik, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 23 december 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-312569)

18-12-2019MeterikSpeulhofsbaan 24c te Meterik, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 18 december 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-307133)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.