Drimble

Vastgesteld bestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker Kessel (Gemeente Peel en Maas)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 31 oktober 2019

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Bestemmingsplan:

Vastgesteld bestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker Kessel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare raadsvergadering van 8 oktober 2019 het bestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker Kessel heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied aan de Hazenakkerweg 12 te Kessel. Middels dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de recreatieve activiteiten uit te breiden.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgesteld bestemmingsplan, de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0193-VG01;

 • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

 • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

 • Beroepstermijn

  De beroepstermijn loopt van 1 november 2019 tot en met 12 december 2019.

  Beroep instellen

  Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de ter inzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Verzoek om voorlopige voorziening

  Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (lees: schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via telefoonnummer (070) 426 4426.

  Inwerkingtreding bestemmingsplan

  Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

  Vragen

  Voor meer informatie neemt u contact op met Ingrid Korten-Hanssen, of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

  Panningen, 31 oktober 2019


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-12-2019PanningenAanvraag omgevingsvergunning Ruijsstraat 27 te Panningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298818)

  10-12-2019Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Weidebos kavel 8 Helden

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298824)

  10-12-2019HeldenAanvraag omgevingsvergunning Baarloseweg 1 te Helden

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298821)

  10-12-2019MeijelAanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 7 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298822)

  10-12-2019Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Diepenbroeklaan 2 te Baarlo

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298819)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.