Drimble

Delfstrahuizen, Marwei 39: verleende vergunning aanbouw (OV 20190422/4623495) (Delfstrahuizen)

Overig gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 30 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Delfstrahuizen.

informatie alleen over delfstrahuizen

Inhoud Overig:

Delfstrahuizen, Marwei 39: verleende vergunning aanbouw (OV 20190422/4623495)

Op 24 oktober 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden en intern verbouwen van de woning. Deze vergunning is tot stand gekomen via de reguliere voorbereidingsprocedure.

Inzage is mogelijk

Als u de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken wilt inzien: bel de gemeente (telefoonnummer 14 05 14) of stel uw vraag in een e-mail aan info@defryskemarren.nl.

Na afspraak kunt u op werkdagen de stukken inzien op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1.

Het is ook mogelijk een kopie toegestuurd te krijgen.

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren (De Friese Meren), Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

 • Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

  Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14. Ook kunt u via de link www.defryskemarren.nl/bezwaar informatie over de bezwaarprocedure vinden en hoe wij daarbij met uw gegevens omgaan.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delfstrahuizen:

  DatumBetreftOnderwerp
  30-10-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Marwei 39: verleende vergunning aanbouw (OV 20190422/4623495)

  Betreft: Overig (gmb-2019-263508)

  23-10-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Westerse Dijk 1: aanvraag vergunning bouwen loopstal (betreft vervanging) (OV 20190467/4716253)

  Betreft: Overig (gmb-2019-257525)

  09-10-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit 2 november 2019 (IF 20190084)

  Betreft: Overig (gmb-2019-246140)

  25-09-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit voor 17 oktober 2019 (IF 20190078 )

  Betreft: Overig (gmb-2019-234004)

  18-09-2019DelfstrahuizenDelfstrahuizen, Marwei 81: verleende vergunning carport (OV 20190367/4575643)

  Betreft: Overig (gmb-2019-228562)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.