Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdweg-Noord naast 7a in Nieuwerkerk aan den IJssel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 22 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwerkerk aan den IJssel.

informatie alleen over nieuwerkerk aan den ijssel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdweg-Noord naast 7a in Nieuwerkerk aan den IJssel

Op 17 oktober 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2019480673. Dit betreft het bouwen van een woning ter plaatse van de Hoofdweg-Noord naast 7a in Nieuwerkerk aan den IJssel. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • bouwen

 • Inzien

  De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Zuidplas. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Zuidplas.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 18 oktober 2019 en bedraagt 6 weken.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwerkerk aan den IJssel:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-12-2019Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Groenendijk (kavel 2 project IJsselmaere) in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298599)

  10-12-2019Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Groenendijk 110 in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299619)

  09-12-2019Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Reigerhof 53 in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-297620)

  09-12-2019Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vinkendaal 4 in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298100)

  09-12-2019Nieuwerkerk aan den IJsselGemeente Zuidplas - ontheffing aslastbeperking - 2e Tochtweg te Nieuwerkerk aan den IJssel / 4e Tochtweg Moordrecht

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-67651)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.