Drimble

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Leerplichtwet 1969 gemeente Losser

Aanwijzingsbesluit gepubliceerd door de Gemeente Losser op 22 oktober 2019

informatie alleen over gemeente losser

Inhoud Aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Leerplichtwet 1969 gemeente Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

Gelet op het bepaalde in artikel 16, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 en artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 • 1. Mevrouw H.H.M. Wolbers, geboren op 06-06-1960 te Oldenzaal aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969.

 • 2. De aanwijzing laten gelden voor onbepaalde tijd.

 • 3. Dit besluit plaatsen in het gemeenteblad.

 • 4. Aan deze toezichthouder een legitimatiekaart verstrekken.

 • 5. Te bepalen dat het besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 • Losser, 8 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van Losser

  secretaris,

  drs. J. van Dam

  burgemeester,

  ir. C.A.M. Kroon


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Losser:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-11-2019Gem. LosserBeheerregeling informatiebeheer Losser 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-288929)

  29-11-2019Gem. LosserArchiefverordening Losser 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-288902)

  22-11-2019Gem. LosserBeleidsregel bestuurlijke boete BRP Losser

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-283163)

  20-11-2019Gem. LosserOntwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-63973)

  20-11-2019Gem. LosserOnherroepelijk bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-63568)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.