Drimble

Hollands Kroon - week 42 - verleende omgevingsvergunning Schervenweg 33-w6 Wieringerwerf

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 18 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Wieringerwerf.

informatie alleen over wieringerwerf

Inhoud Omgevingsvergunning:

Het wijzigen van de turbine RW6

Omschrijving: Het wijzigen van de turbine RW6

Adres: Schervenweg 33-w6, Wieringerwerf

Kenmerk: Z-242579

Datum besluit: 16 oktober 2019

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u met ingang van de dag na verzending van de vergunning op opvragen via vergunningen@hollandskroon.nl. Ook voor meer informatie. U kunt ook meer informatie opvragen via telefoonnummer 0883215000. Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken met ingang van de dag na verzending van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Richt het bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats.

 • de datum.

 • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissing door het college).

 • de redenen waarom u het er niet mee eens bent.

 • uw handtekening.

 • De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen, gerekend vanaf de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wieringerwerf:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Westrak Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274734)

  05-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - Week 44 - Verleende evenementenvergunning voor Necap Schelphorst competitie Wieringerwerf

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-267860)

  01-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Amsteldiep 14 Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-265933)

  01-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Zuiderdijkweg 10 Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-265942)

  01-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Spade 32 Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-265947)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.