Drimble

Verleende omgevingsvergunning Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn, het installeren van wtw-ventilatie units in lokaal 2 en 3

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 18 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn, het installeren van wtw-ventilatie units in lokaal 2 en 3

Datum verzending: 16-10-2019

Wabonummer: D19/021255

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
20-11-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Mauvestraat 4, 7312 MA, Apeldoorn, het plaatsen van een dakopbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-280695)

20-11-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Schorpioenstraat (69), Apeldoorn, het veranderen en vergroten van een bestaand gebouw naar 11 wooneenheden

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-281033)

20-11-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Valkenweg 59, 7331 HD, Apeldoorn, het vergroten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-280712)

20-11-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Mariannalaan 29, 7316 DS Apeldoorn, het verbouwen van een woning en plaatsen bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-281471)

20-11-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Korteweg 52, 7315 CN Apeldoorn, het verplaatsen van een in- en uitrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-281533)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.