Drimble

Vaststelling bestemmingsplan herziening Tervoortseweg Bavel

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Breda op 18 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Bavel.

informatie alleen over bavel

Inhoud Bestemmingsplan:

Vaststelling bestemmingsplan herziening Tervoortseweg Bavel

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 10 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost, herziening Tervoortseweg’ (NL.IMRO.0758.BP2018223002-VG01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor de bouw van 3 ruimte voor ruimte woningen op deze locatie.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het bovengenoemde plan is van 19 oktober 20198 tot en met 29 november 2019 te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tot en met 29 november 2019 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl of bel 14 076


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bavel:

DatumBetreftOnderwerp
11-12-2019BavelAanvraag omgevingsvergunning, Verbouwing woning Fam. Van Gorp, Jan Oomenstraat 42 4854BD Bavel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-300951)

09-12-2019BavelIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 6 woningen , Oude Bredaseweg ong. Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-297459)

09-12-2019BavelVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het wijzigen van een eerder verleende vergunning (wijziging constructie), Seminarieweg 30 4854PB Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-297605)

06-12-2019BavelAanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht Bavel, Jack van Gilsplein Bavel

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-296142)

05-12-2019BavelVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve van buitenspelmaterialen, Zuster Boomaarsstraat 4 4854KE Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295207)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.