Drimble

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Elsenburg 27 A t/m H, K, M, N, P, Q en R in Andijk (gemeente Medemblik)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Medemblik op 17 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Andijk.

informatie alleen over andijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Elsenburg 27 A t/m H, K, M, N, P, Q en R in Andijk (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van een werknemersverblijf voor buitenlandse werknemers aan Elsenburg 27 A t/m H, K, M, N, P, Q en R in Andijk.

Ter inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf 18 oktober 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Andijk:

DatumBetreftOnderwerp
07-11-2019AndijkGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Cornelis Kuinweg 28A, Andijk week 45

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268768)

07-11-2019AndijkGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Bedrijvenweg 6, Andijk week 45

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268753)

07-11-2019AndijkGemeente Medemblik, Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu, Dijkweg 1 en 12 in Andijk week 45

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-269197)

07-11-2019AndijkGemeente Medemblik, geaccepteerde sloopmelding, Kleingouw 88, Andijk week 45

Betreft: Overig (gmb-2019-268922)

07-11-2019AndijkGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Kleingouw 216, Andijk week 45

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-269078)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.