Drimble

Gemeente Dinkelland - Ontwerp-bestemmingsplan “Kerkplein 20, Ootmarsum”

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Dinkelland op 17 oktober 2019

informatie alleen over gemeente dinkelland

Inhoud Bestemmingsplan:

Gemeente Dinkelland
- Ontwerp-bestemmingsplan “Kerkplein 20, Ootmarsum”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp-bestemmingsplan “Kerkplein 20, Ootmarsum”

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om een woning te realiseren op het perceel Kerkplein 20 te Ootmarsum.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 18 oktober 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.OOTBPKERKPLEIN20-OW01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Jacobi van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

Burgemeester en wethouders voornoemd


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Dinkelland:

DatumBetreftOnderwerp
07-11-2019SaasveldGemeente Dinkelland - verleende ontheffing - Bornsestraat 56 in Saasveld: ontheffing stookverbod

Betreft: Overig (gmb-2019-263198)

07-11-2019Oud-OotmarsumGemeente Dinkelland - Ingekomen aanvraag, Wittebergweg 9, Oud Ootmarsum, diverse carnavalsactiviteiten

Betreft: Overig (gmb-2019-270242)

07-11-2019OotmarsumGemeente Dinkelland - verleende ontheffing - Tichelwerk 4 in Ootmarsum: ontheffing stookverbod voor 2020 en 2021

Betreft: Overig (gmb-2019-263155)

07-11-2019Gem. DinkellandVerordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dinkelland 2019

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-267022)

07-11-2019Gem. DinkellandGemeente Dinkelland– Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Vollenhoekweg 15, Rood voor Rood” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-269609)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.