Drimble

Hollands Kroon - Week 42 - Gewijzigde verleende ontheffing sluitingstijdstip op 19 oktober 30 november en 21 december 2019 aan de de heer A.A.C. Kok namens Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Wieringermeer, Loggersplein 1 in Wieringerwerf

Overig gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 17 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Wieringerwerf.

informatie alleen over wieringerwerf

Inhoud Overig:

Hollands Kroon
- Week 42
- Gewijzigde verleende ontheffing sluitingstijdstip op 19 oktober 30 november en 21 december 2019 aan de de heer A.A.C. Kok namens Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Wieringermeer, Loggersplein 1 in Wieringerwerf

De burgemeester maakt bekend, dat op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) de volgende ontheffing is verleend:

Ontheffing van het sluitingstijdstip voor: Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Wieringermeer livemuziek 19 oktober, 30 november en 21 december 2019 21.00 uur t/m 03.00 uur

Hoe maak ik bezwaar?

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen 26 november 2019. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • de datum;

 • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);

 • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;

 • uw handtekening.

 • Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wieringerwerf:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Westrak Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274734)

  05-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - Week 44 - Verleende evenementenvergunning voor Necap Schelphorst competitie Wieringerwerf

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-267860)

  01-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Amsteldiep 14 Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-265933)

  01-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Zuiderdijkweg 10 Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-265942)

  01-11-2019WieringerwerfHollands Kroon - week 43, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Spade 32 Wieringerwerf

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-265947)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.