Drimble

Omgevingsvergunning Winkelbergweg 18, het kappen van bomen (verleende vergunning) (Holten)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 16 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning Winkelbergweg 18, het kappen van bomen (verleende vergunning) (Holten)

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de activiteit(en) en het interne nummer. Holten Winkelbergweg 18, 7451SG, het kappen van bomen, 192216 (04-10-19) 5+12* Toelichting Alle plannen, (ontwerp)besluiten, vergunningen en meldingen kunt u tijdens kantooruren inzien in het gemeentehuis bij het loket Ruimtelijk Domein. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. De medewerkers van dit loket zijn telefonisch bereikbaar op (0548) 854 837. 5 Verleende vergunning (regulier) Deze omgevingsvergunning is verleend. Tussen haakjes leest u de verzenddatum van het besluit. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12. 12 Bezwaar Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Voor verkeersbesluiten geldt dat belanghebbenden binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant bezwaar kunnen maken. Bezwaren stuurt u naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Dit geldt niet voor besluiten voorzien van een *. Die besluiten treden pas in werking nadat de bezwarentermijn verstreken is of, als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, op dat verzoek is beslist. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
20-11-2019HoltenGemeente Rijssen-Holten - Rerserveren parkeerplaats voor oplaadpunt - Akker in Holten

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-63873)

19-11-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood Vonderschottenweg en Vianenweg’

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-63577)

15-11-2019HoltenSloopmelding Tolweg 12, 7451NB, slopen woning en opstallen (ingekomen)

Betreft: Sloopvergunning

15-11-2019HoltenSloopmelding Dorpsstraat 64, 7451BW, slopen woning (ingekomen)

Betreft: Sloopvergunning

15-11-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood Vonderschottenweg en Vianenweg’

Betreft: Bestemmingsplan

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.