Drimble

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een kantoorpand en renoveren van diverse hallen en plaatsen van reclame

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 10 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Uitwellingerga.

informatie alleen over uitwellingerga

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een kantoorpand en renoveren van diverse hallen en plaatsen van reclame

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Uitwellingerga, Brêgefinne 4 OV20190654 het bouwen van een kantoorpand en renoveren van diverse hallen en plaatsen van reclame (datum verzending brief / besluit: 30-9-2019)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Uitwellingerga:

DatumBetreftOnderwerp
23-01-2020UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Greate Súdein 37 het afgraven en verbreden van een sloot

Betreft: Overig (gmb-2020-16366)

09-01-2020UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Brêgefinne 1 het upgraden van het bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2020-5408)

19-12-2019UitwellingergaVerleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een kantoorpand en het wijzigen van de gevelbekleding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-309480)

24-10-2019UitwellingergaMelding Activiteitenbesluit, Uitwellingerga, Buorren 88B het inkrimpen en deels verkopen van het bedrijf en het realiseren van een inpandige bedrijfswoning

Betreft: Overig (gmb-2019-257848)

17-10-2019UitwellingergaVerleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Buorren 88A, 88B en 88C het realiseren van een inpandige bedrijfswoning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-252487)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.