Drimble

Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 10 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Sneek.

informatie alleen over sneek

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Sneek, Leeuwarderweg 19 OV20190608 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen (datum verzending brief / besluit: 3-10-2019)

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sneek:

DatumBetreftOnderwerp
27-03-2020SneekVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Slufter 14 het plaatsen van een tuinhuisje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80303)

27-03-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, it Bûtlân 85 het plaatsen van een raam in de voorgevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80288)

27-03-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, het Vallaat 25 het wijzigen van de voorgevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80233)

27-03-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Penningkruid 82 het plaatsen van 2 dakkapellen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80119)

27-03-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Furmerusstraat 198 het kappen van 2 populieren

Betreft: Overig (gmb-2020-79500)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.