Drimble

Verleende omgevingsvergunning Woerdenseweg 3 Breukelen, het plaatsen van een buitenstal voor paarden

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 11 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Breukelen.

informatie alleen over breukelen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Woerdenseweg 3 Breukelen, het plaatsen van een buitenstal voor paarden

Datum verzonden: 9 oktober 2019

Dossiernummer: 190512

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

• de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent.

Het bezwaarschrift dient u in bij de gemeente. Dit kan digitaal met behulp van DigiD via www.stichtsevecht.nl of door het bezwaarschrift te sturen aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet op. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt mee met het verzoekschrift. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Met behulp van DigiD kunt u het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breukelen:

DatumBetreftOnderwerp
08-11-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning voor Gerrit van Doornikstraat 1 Breukelen, het inrichten van een bouwplaats op meerdere parkeerplaatsen ten behoeve van gevelwerken

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-272036)

08-11-2019BreukelenGeweigerde omgevingsvergunning voor De Plassen Noord 184 Breukelen, het geheel vernieuwen en vergroten van steigers en plankieren

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-272034)

07-11-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning voor Zandpad 47 Breukelen, het bouwen van een prieel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270816)

07-11-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning Dannestraat 2 Breukelen, het verbouwen van een bovenwoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270813)

06-11-2019BreukelenVerleende omgevingsvergunning Stationsweg 91 Breukelen, het overkluizen van 2 hoofdwaterleidingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-269475)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.