Drimble

Melderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019) (Melderslo)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 3 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud Overig:

Melderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend, dat zij op 23 september 2019 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ te wijzigen de agrarische bestemming in een woonbestemming (NL.IMRO.1507.MLDANIËLWEG44-WPV1)

Ter inzage

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Daniëlweg 44 Melderslo’ met bijbehorende stukken ligt ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.

Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden. De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op via www.officielebekendmakingen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: - Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan; - Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij afdeling Team Omgeving, tel. (077)477 97 77. Email geen rechtsgeldige correspondentie Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 3 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

drs. R.F.I. Palmen, burgemeester

drs. J. van der Noordt, NMO, secretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
14-11-2019MeldersloSwolgensedijk 14 te Melderslo, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 14 november 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-276085)

07-11-2019MeldersloSint Odastraat Melderslo, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 5 november 2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-270299)

18-10-2019MeldersloBeemdweg 6 te Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 11 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254266)

16-10-2019MeldersloZwingellaan (kv 01 en 04), Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 10 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250838)

04-10-2019MeldersloSwolgensedijk 14, Melderslo, melding activiteitenbesluit (2-10-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-241521)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.