Drimble

Verleende omgevingsvergunningen (Bennekom)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Ede op 2 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Bennekom.

informatie alleen over bennekom

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019W1174

Grietjeshof 41

het kappen van 1 Japanse notenboom

14-8-2019

6721 VG Bennekom

26-9-2019

2019W1696

Allendesingel 63

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woing

25-9-2019

6716 GM Ede

25-9-2019

2019W2024

Buurtmeesterweg 14

het uitbreiden van de woning op de verdieping

25-9-2019

6711 HM Ede

25-9-2019

2019W1833

Irenelaan 31

het kappen van 1 berk

24-9-2019

6713 MS Ede

24-9-2019

2018W2711

Maanderweg 9

het verbouwen van commerciele ruimte tot vier wooneenheden

24-9-2019

6711 NC Ede

24-9-2019

2019W2029

Molenveen 28

het bouwen van een schuur

24-9-2019

6718 MP Ede

24-9-2019

2019W1357

Monnetsingel 23

het plaatsen van een nieuw kozijn in garage

23-9-2019

6716 RA Ede

23-9-2019

2019W2008

Trumandreef 98

het gebruiken van een bijgebouw t.b.v. privé yogales

25-9-2019

6716 DM Ede

25-9-2019

2019W1960

Hoofdweg 175 A

plaatsen tijdelijke huisvesting

25-9-2019

6744 WK Ederveen

25-9-2019

2019W1438

Dorpsstraat 190 A

het kappen van 1 tweestammige eik

25-9-2019

6741 AS Lunteren

25-9-2019

2019W1754

Drieënhuizerweg 3

legalisatie paardenschuilstal

25-9-2019

6741 PB Lunteren

25-9-2019

2019W1886

Kastanjelaan naast huisnr. 3

het kappen van 1 paardenkastanje

26-9-2019

6741 DS Lunteren

26-9-2019

2019W1821

Stationsstraat 27 -27A

het verbouwen van een apotheek en 4 appartementen

23-9-2019

6741 DH Lunteren

23-9-2019

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2019W1841

Commandeursweg 500

het bouwen van 12 appartementen

25-9-2019

6721 ZN Bennekom

2019W1865

Berkenlaan t.h.v. nr. 15 t/m 27

plaatsen geluidwerend scherm ontwikkeling Parklaan

27-9-2019

6711 RM Ede

2019W1899

Lucas de Kockstraat 6

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

27-9-2019

6717 ME Ede

2019W1724

Oude Arnhemseweg 2

het kappen van 1 linde

23-9-2019

6711 DV Ede

2019W1851

Hoofdweg 13

het bouwen van een schuur en houthok

25-9-2019

6744 WG Ederveen

2019W1819

Tepelenburgweg 4

het verbouwen van een schuur tot woning

24-9-2019

6732 AS Harskamp

2019W1856

Lage Valkseweg 123

het bouwen van een woongebouw met bijgebouw

25-9-2019

6741 GB Lunteren

2019W1734

Ruitenbeekweg 2 A

het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfsruimte

27-9-2019

6741 HC Lunteren

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1816

Rietkampenpad in wijk de Rietkampen

het kappen van 8 populieren

24-9-2019

Ede

Melding mobiel breken

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum indiening

2019MB026

Meulunterseweg 81

van puin dat vrijkomt bij sloop schuur

25-9-2019

6741 HM Lunteren

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019M0363

Kievitsmeent 1

melden van het voortzetten van een hondenschool

24-9-2019

6718 WN Ede

2019M0294

Meikade 48

veranderen van de dierbezetting

24-9-2019

6718 VK Ede

2019M0328

Blaakweg 6

veranderen van activiteiten

25-9-2019

6732 GL Harskamp

2019M0281

Molenstraat 23

veranderen van het houtbewerkingsbedrijf

25-9-2019

6732 BP Harskamp

2019M0028

Barneveldseweg 19 A

veranderen van het bedrijf van legkippen naar vleeseenden

25-9-2019

6741 LH Lunteren

2019M0073

Schansweg 8

melden beëindiging bedrijf

25-9-2019

6741 NC Lunteren

2019BL075

Van den Hamlaan 2

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

25-9-2019

6741 DN Lunteren

Besluit MER

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019MER013

Krommesteeg 32

melden MER-beoordeling

23-9-2019

6718 TW Ede

(*1) Zienswijze

Over deze aanvragen kunt u informatie krijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Tegen de

aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Wel kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken door het

indienen van een zienswijze. De behandeling van de aanvragen start vanaf datum indiening. Bij een

aanvraag om kaptoestemming wordt in ieder geval twee weken gewacht met het nemen van een besluit. Zorgt u er daarom voor dat een reactie binnen deze termijn bij ons bekend is.

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bennekom:

DatumBetreftOnderwerp
06-11-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268219)

06-11-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268222)

30-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-262311)

23-10-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256521)

23-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256503)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.