Drimble

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, putten in de betonvloer maken om nieuwe machines te plaatsen, Bolderweg 32, Almere

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Almere op 1 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Almere.

informatie alleen over almere

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, putten in de betonvloer maken om nieuwe machines te plaatsen, Bolderweg 32, Almere

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat er op de onderstaande aanvraag is besloten:

Kenmerk

Soort aanvraag

Procedure

Dd ontvangst

Omschrijving

Locatie

X_pos

Y_pos

Besluit

Dd verz besluit

193270

aanvraag omgevingsvergunning

Regulier

17 juli 2019

putten in de betonvloer maken om nieuwe machines te plaatsen

Bolderweg 32

146380

491573,5

intrekken aanvraag

20 september 2019

Bezwaarclausule

Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via https://www.almere.nl

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Almere:

DatumBetreftOnderwerp
21-01-2020AlmereGemeente Almere - verlening evenementenvergunning - Scare Me - 20 maart 2020 t/m 18 april 2020 - De Steiger 55 en 57, Almere

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2020-14647)

21-01-2020AlmereGemeente Almere - weigering omgevingsvergunning - plaatsen van een tuinhek - Zomertortellaan 10, Almere

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-14634)

21-01-2020AlmereGemeente Almere - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de 15e t/m 19e verdieping - Mandelaplein 1, 15e t/m 19e verdieping, Almere

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-14631)

21-01-2020AlmereGemeente Almere - verlening omgevingsvergunning - nieuwe vestiging Domino's Pizza - Rimsky-Korssakovweg 3, Almere

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-14615)

21-01-2020AlmereGemeente Almere - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een overkapping - Antilopestraat 16, Almere

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-14603)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.