Drimble

Gemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Oosteinde 41 te Wijngaarden, zaaknummer 1022494

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Molenlanden op 27 september 2019, betreffende een object gelegen in Wijngaarden.

informatie alleen over wijngaarden

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Oosteinde 41 te Wijngaarden, zaaknummer 1022494

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:

Bouwen van een bouwwerk

Voor: het herbouwen van een woning.

Locatie: Oosteinde 41 te Wijngaarden

(Verzend)datum besluit: 25 september 2019

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Bij omgevingsvergunningen voor meer dan 11 woningen, windenergieprojecten en herstructurering van woon- en werkgebieden wijzigt de beroepsprocedure als gevolg van de Crisis- en herstelwet. In de omgevingsvergunning kunt u nalezen of dit van toepassing is. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wijngaarden:

DatumBetreftOnderwerp
21-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Westeinde 27 te Wijngaarden, zaaknummer 1044941

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-75375)

04-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning De Hofstede 6 te Wijngaarden, zaaknummer 1052153

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-58181)

02-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 7 te Wijngaarden, zaaknummer 1026966

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-55135)

02-03-2020WijngaardenGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 7 te Wijngaarden, zaaknummer 1026966

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2020-12906)

26-02-2020WijngaardenGemeente Molenlanden - Wijzigen één algemene parkeerplaats in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tongerenstraat, Wijngaarden

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-11731)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.