Drimble

Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | bouw, rijksmonument: huislift aanleggen | Oude Delft 159

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Delft op 26 september 2019, betreffende een object gelegen in Delft.

informatie alleen over delft

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning verleend regulier: Delft | bouw, rijksmonument: huislift aanleggen | Oude Delft 159

2611 HA | Oude Delft 159 | bouw, rijksmonument: huislift aanleggen | 17-9-2019

Reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan, als de regeling dit toelaat, meewegen in de eindbeslissing.

Bezwaar maken | Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft.

De termijn hiervoor gaat in een dag nadat het besluit aan de indiener is bekendgemaakt. Dit gebeurt doorgaans door het toezenden van het besluit. De Adviescommissie voor bezwaarschriften neemt het bezwaarschrift in behandeling.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delft:

DatumBetreftOnderwerp
14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest verwijderen | Aart van der Leeuwlaan 974

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276038)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest verwijderen | Van Almondestraat 134

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276025)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest, vloer bg, vide, binnendeuren, kozijnen en binnenwanden verdiepingen verwijderen | Phoenixstraat 54

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276019)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | sloop kleedkamers Concordia | Brasserskade 236

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276028)

14-11-2019DelftSloopmelding: Delft | asbest verwijderen | Vondelstraat 18

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276023)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.