Drimble

Ingetrokken omgevingsvergunning: Delft | uitbouw aan achtergevel eerste verdieping | Oude Delft 180

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Delft op 26 september 2019, betreffende een object gelegen in Delft.

informatie alleen over delft

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ingetrokken omgevingsvergunning: Delft | uitbouw aan achtergevel eerste verdieping | Oude Delft 180

2611 HH | Oude Delft 180 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: uitbouw aan achtergevel eerste verdieping | 19-9-2019

bezwaar maken | Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft.

De termijn hiervoor gaat in een dag nadat het besluit aan de indiener is bekendgemaakt. Dit gebeurt doorgaans door het toezenden van het besluit. De Adviescommissie voor bezwaarschriften neemt het bezwaarschrift in behandeling.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delft:

DatumBetreftOnderwerp
07-11-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | schaduwdossier waterwet voor bodemenergiesysteem Antoni Wooncomplex | Nieuwe Gracht 5

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270129)

07-11-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | vervangen van de bestaande aanbouw inclusief plaatsen overdekt terras aan achtergevel | Phoenixstraat 100

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270131)

07-11-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | kappen van een lindeboom | naast Schuttersveld 17 – 27

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270124)

07-11-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | verwijderen van een niet dragende wand, vergroten van een bestaand raam tot doorgang en isoleren van bestaande bebouwing aan de achterzijde van het gebouw | Van Lodensteynstraat 118

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270122)

07-11-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | het kappen van 7 bomen | Esdoornlaan 1 / Pieter de Hooghstraat

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270118)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.