Drimble

Gemeente Rotterdam - Exploitatievergunning - Schorpioenstraat 312 a

Exploitatievergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 23 september 2019, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Exploitatievergunning:

Gemeente Rotterdam
- Exploitatievergunning
- Schorpioenstraat 312 a

De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen voor:

de inrichting: Casino Bar Rotterdam

adres: Schorpioenstraat 312 a

postcode: 3067 KW te Rotterdam

Geldig vanaf: 19 september 2019

Geldig tot en met: 19 september 2024

Kenmerk: hv.J.0410821.2019

Datum besluit: 19 september 2019

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horeca Vergunningen, tel. 010 - 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 63 00.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
06-12-2019RotterdamKennisgeving omgevingsvergunning “Remisehof Blok K2” (Parkstad)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-293023)

06-12-2019Rotterdamverleende omgevingsvergunning Weena 693

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-297009)

06-12-2019RotterdamVerleende omgevingsvergunning Burgemeester Oudlaan 50

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296378)

06-12-2019RotterdamVerleende omgevingsvergunning Weissenbruchlaan 32

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296375)

06-12-2019RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Louise de Colignylaan 36

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296589)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.