Drimble

Hollands Kroon - week 38 - verleende reguliere omgevingsvergunning voor 7 verschillende in/uitritten i.v.m. leiding trace Windpark Wieringermeer (Middenmeer)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 20 september 2019, betreffende een object gelegen in Middenmeer.

informatie alleen over middenmeer

Inhoud Omgevingsvergunning:

7 verschillende in/uitritten i.v.m. leiding tracé Windpark Wieringermeer.

Omschrijving: aanleggen van 7 verschillende in/uitritten

Adres: cultuurweg nabij 9, 1775 RA Middenmeer

Kenmerk: Z-244104

Datum besluit: 18 sept 2019

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken kunt u met ingang van de dag na verzending van de vergunning op opvragen via vergunningen@hollandskroon.nl. Ook voor meer informatie. U kunt ook meer informatie opvragen via telefoonnummer 0883215000. Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken met ingang van de dag na verzending van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Richt het bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van Hollands Kroon. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats.

 • de datum.

 • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissing door het college).

 • de redenen waarom u het er niet mee eens bent.

 • uw handtekening.

 • De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen, gerekend vanaf de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Middenmeer:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 40, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Kamille 3, Middenmeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246542)

  04-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 39, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Tussenweg 2 Middenmeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-241819)

  04-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 40, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw Almersdorperweg 12, 1775 RC, Middenmeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-241188)

  02-10-2019MiddenmeerHollands Kroon - Week 40 - Verleende ontheffing geluid op/aan de Tussenweg 10, Middenmeer, wegens werkzaamheden, storten en afwerken betonvloer.

  Betreft: Overig (gmb-2019-238614)

  01-10-2019MiddenmeerHollands Kroon, week 39 besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Tussenweg 13, Middenmeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-237752)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.