Drimble

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 19 september 2019, betreffende een object gelegen in Sneek.

informatie alleen over sneek

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:

Sneek, Leeuwarderweg 19 OV20190608 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen (19-7-2019)

Inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 19 september 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen de 6 weken na bekendmaking (zie de hierboven genoemde termijn).

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sneek:

DatumBetreftOnderwerp
03-04-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Wassenberghstraat 18 het plaatsen van 3 dakkapellen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86425)

03-04-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Gouden Boers 28 het bouwen van een bootoverkapping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86635)

03-04-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Looxmastraat 31 het realiseren van een bed & breakfast

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86706)

03-04-2020SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Looxmastraat 31 het realiseren van een bed & breakfast

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86714)

03-04-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Hugo de Grootstraat 12 het verbreden van de oprit

Betreft: Overig (gmb-2020-85875)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.