Drimble

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanbrengen taludverbreding, Sint Margrietwei 1, Boksum

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 18 september 2019, betreffende een object gelegen in Boksum.

informatie alleen over boksum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanbrengen taludverbreding, Sint Margrietwei 1, Boksum

Ontwerp-omgevingsvergunning Sint Margrietwei 1, Boksum (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om met de uitgebreide procedure een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 • Sint Margrietwei 1, 9031 XG Boksum, aanbrengen taludverbreding, V-20190004 (verzonden 11 september 2019)

 • De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 september tot en met 30 oktober 2019 ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker.

  Heeft u vragen?

  Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380).

  Bent u het niet eens met het ontwerp van dit besluit?

  Dan kunt u tijdens de periode van inzage een zienswijze geven (Algemene wet bestuursrecht).

  U stuurt uw schriftelijke zienswijze(n) naar:

  college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

  Postbus 58

  8800 AB FRANEKER

  Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling V&VTH, telefoonnummer 0517-380380. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Boksum:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 19 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-305038)

  05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295966)

  05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295667)

  13-11-2019BoksumVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-275326)

  07-11-2019BoksumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270717)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.