Drimble

Besluit omgevingsvergunning - Oranjestraat 46 in Terneuzen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Terneuzen op 18 september 2019, betreffende een object gelegen in Terneuzen.

informatie alleen over terneuzen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Besluit omgevingsvergunning
- Oranjestraat 46 in Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen hebben op 13 september 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer W-AOV190364 voor het verlagen van het trottoir op de locatie Oranjestraat 46 in Terneuzen.

De vergunning is geweigerd.

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Inrit/Uitweg

 • Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum bekendmaking (13 september 2019) tegen het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als onmiddellijke spoed dit vereist kunnen belanghebbenden ook een voorlopige voorziening vragen. Dat kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voorwaarde is dat de aanvrager van een voorlopige voorziening een bezwaarschrift heeft ingediend. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld een regeling treffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De indiener van een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierechten betalen.

  Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Handhaving, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. 14 0115. Voor het digitaal inzien van de plannen dient u telefonisch een afspraak te maken.

  Terneuzen, 18 september 2019

  Burgemeester en Wethouders,

  J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris

  J.A.H. (Jan) Lonink, burgemeester


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terneuzen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-10-2019TerneuzenGemeente Terneuzen - Inrichten parkeerplaats tbv elektrisch laden - Oostkant 5 te Terneuzen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-57197)

  16-10-2019TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Schuttershofweg (tegenover nr. 2) in Terneuzen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248845)

  16-10-2019TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hobbemastraat 20 in Terneuzen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248582)

  16-10-2019TerneuzenSloopmelding - Pieter de Hooghstraat 6 in Terneuzen

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-248757)

  16-10-2019Terneuzensloopmelding - 1e Verbindingsstraat 1 G3 in Terneuzen

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-246246)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.