Drimble

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat 9, Nieuwolda

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Oldambt op 18 september 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwolda.

informatie alleen over nieuwolda

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat 9, Nieuwolda

Op de aangegeven datum is de volgende omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden:

- 06/09/2019, Gemeente Oldambt, bouwen (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat 9, Nieuwolda.

Heeft u bezwaren?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie, tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving, bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen (college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of bij het gemeentehuis. Indien u vragen heeft, kunt u contact met de gemeente opnemen.

In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt U meer informatie. Deze folder is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

Let op: de bezwaartermijn start op de dag na verzending van de omgevingsvergunning aan de aanvrager. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunt u enkel terecht bij de voorzieningenrechter.

Winschoten, 18 september 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwolda:

DatumBetreftOnderwerp
02-10-2019NieuwoldaVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, plaatsen speeltoestellen, nabij Rozenstraat, Nieuwolda, kadastraal NWD A 1135, 1137 en 1254

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-238429)

02-10-2019NieuwoldaVerleende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, bouwen veldloods, Hoofdweg Oost 6, 9944 BX Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-238432)

25-09-2019NieuwoldaGemeente Oldambt, Melding brandveilig gebruik gastenverblijven en bijeenkomstruimte, Langeweg 2 Nieuwolda

Betreft: Overig (gmb-2019-233998)

25-09-2019NieuwoldaMelding Activiteitenbesluit, melding i.v.m. uitbreiding met windmolens, Gemeente Oldambt, Provincialeweg 12 Nieuwolda

Betreft: Overig (gmb-2019-233644)

25-09-2019NieuwoldaIngediende aanvraag omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, realiseren gastenverblijven en bijeenkomstruimte met beperkte horeca, Langeweg 2, 9944 CC Nieuwolda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-233422)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.