Drimble

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Willem Kloosstraat 88 in Terneuzen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Terneuzen op 18 september 2019, betreffende een object gelegen in Terneuzen.

informatie alleen over terneuzen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
- Willem Kloosstraat 88 in Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen hebben op 15 juli 2019 een aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer W-AOV190366 voor het plaatsen van een fietsenstalling gelegen aan de Willem Kloosstraat 88 in Terneuzen ontvangen.

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben zij besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met zes weken.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Handhaving, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. 14 0115.

Terneuzen, 18 september 2019

Burgemeester en Wethouders,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris

J.A.H. (Jan) Lonink, burgemeester


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terneuzen:

DatumBetreftOnderwerp
17-10-2019TerneuzenGemeente Terneuzen - Inrichten parkeerplaats tbv elektrisch laden - Oostkant 5 te Terneuzen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-57197)

16-10-2019TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Schuttershofweg (tegenover nr. 2) in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248845)

16-10-2019TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hobbemastraat 20 in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248582)

16-10-2019TerneuzenSloopmelding - Pieter de Hooghstraat 6 in Terneuzen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-248757)

16-10-2019Terneuzensloopmelding - 1e Verbindingsstraat 1 G3 in Terneuzen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-246246)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.