Drimble

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag het vestigen van een cateringbedrijf Provincialeweg 133A in Doezum

Overig gepubliceerd door de Gemeente Westerkwartier op 16 september 2019, betreffende een object gelegen in Doezum.

informatie alleen over doezum

Inhoud Overig:

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag het vestigen van een cateringbedrijf Provincialeweg 133A in Doezum

De gemeente Westerkwartier heeft op 12 september 2019 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z201900018 voor een het vestigen van een cateringbedrijf op locatie Provincialeweg 133A in Doezum. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleent voor het toestaan van een klein restaurant en houden van besloten feesten op het perceel Provincialeweg 133a te Doezum. Het besluit betreft:

 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

 • De restaurantfunctie en het houden van besloten feesten is in strijd met de geldende bestemmingsplannen. Het college wil meewerken aan het plan door toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo. Laatstgenoemde planologische procedure betreft een uitgebreide voorbereidingsprocedure, waarbij het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten.

  Inzage

  De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 16 september 2019 gedurende zes weken (tot en met 27 oktober 2019) ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis van Grootegast tijdens de openingsuren.

  Procedure

  Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Doezum:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-10-2019DoezumKennisgeving ontvangst aanvraag voor het schieten met carbid op 31 december 2019 - Kaleweg 4 in Doezum

  Betreft: Overig (gmb-2019-255217)

  16-10-2019DoezumKennisgeving besluit op aanvraag voor het organiseren van een muziekfestival op 9 november 2019 - Perastraat 13 in Doezum

  Betreft: Overig (gmb-2019-252087)

  14-10-2019DoezumKennisgeving besluit op aanvraag voor het kappen van een boom - Peebos 34 in Doezum

  Betreft: Overig (gmb-2019-249099)

  10-10-2019DoezumEesterweg 14 in Doezum, Omgevingsvergunning verleend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246963)

  09-10-2019DoezumKennisgeving besluit op aanvraag voor het organiseren van een Oktoberfest De Leegens op 26 oktober 2019, Provincialeweg 143 in Doezum

  Betreft: Overig (gmb-2019-246243)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.